Valg 2024
Startside
 
Styret
Formann Ikke på valg 2024
Nestformann På valg 2024
Kasserer På valg 2024
Sekretær Ikke på valg 2024
Styremedlem På valg 2024
Varamedlem På valg 2024

Kontrollutvalg
Medlem 1 Ikke på valg 2024
Medlem 2 På valg 2024
Varamedlem Ikke på valg 2024

Valgkomite
Leder På valg 2024
Medlem 1 På valg 2024
Medlem 2 Ikke på valg 2024
Varamedlem Ikke på valg 2024

Vi trenger flere i styre og stell, ønsker du å bidra ta kontakt!

Vi ønsker spesielt å få opp andelen kvinner.

Det er ikke mye jobb, og det hyggelige folk.