Korona informasjon
Startside | Styret | Bildearkiv | Resultater | Kurs | Forskrifter | Linker

Status

Vi har fått beskjed fra Nittedal kommune om at vi kan åpne banen for organisert aktivitet og uorganisert trening.

Kurs vil bli gjennomført i august/september

Begrensninger

Nittedal kommune:

  1. Generelle smittevernregler

Kilde: https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/felles-informasjon/alt-om-korona-i-nittedal/

Norges Skytterforbund:

  1. All organisert skyting skal ha en ansvarlig arrangør, som blant annet skal følge opp smittevernreglene, herunder sørge for deltagerlister over alle som er tilstede.
  2. Hvis ikke punkt 1 kan oppfylles, kan det maksimum være 5 personer samlet i gruppe.
  3. Det skal til enhver tid være minimum 1m avstand. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.
  4. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør neste punkt).
  5. Klubbvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.
  6. Ved liggende skyting skal skytteren benytte egne skytematter.

Kilde: https://www.skyting.no/

Norges Idrettsforbund:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/