FORSKRIFTER
Startside
 

 

Vedtekter for Nittedal Sportskyttergruppe, stiftet 16.mai 1978
Uregistrerte lovlige skytevåpen, Uregistrete ulovlige våpen, Uregistrete hagler
Våpenloven ( lov om våpen og ammunisjon)